Yönetmelikler

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 2. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 4. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 10. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 11. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 12. Alt İşverenlik Yönetmeliği
 13. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 14. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 15. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 16. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 17. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 18. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 19. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
 20. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
 21. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 22. İlkyardım Yönetmeliği
 23. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 24. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 25. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 27. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 28. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 29. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 30. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 31. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 32. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 33. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 34. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 35. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 36. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 37. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 38. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 39. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 40. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 41. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 42. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 43. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 44. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 45. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 46. İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 47. Konut Kapıcıları Yönetmeliği
 48. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 49. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği